Hoa Kỳ xây dựng liên minh để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc