Họa sĩ Bắc Kinh bị bắt lần thứ 3 chỉ vì đức tin của cô