Họa sĩ cuối cùng trên thế giới vẽ tranh mép sách tạo nên những hình ảnh ‘tàng hình’ trên các trang sách mạ vàng