Hoạt động sản xuất và dịch vụ của Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh vào tháng 11: IHS Markit