Học Khu Irvine sẽ yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, bất chấp khuyến nghị từ Hội đồng Giáo dục quận Cam