Hội An cách ly xã hội từ 31/7, Huế cấm hoạt động tụ tập đông người