Hỏi chuyên gia về rủi ro AI, nghị viên Anh nhận được câu trả lời: ‘AI có thể tiêu diệt tất cả mọi người’