Hội đồng Thầy tế Toàn cầu cấm tín đồ Hồi Giáo tham dự Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh