Hội nghị Đảng Cộng Hòa thu hút 147,9 triệu lượt xem, cao hơn Joe Biden