Hội nghị thượng đỉnh Ukraine nhận thấy khó có triển vọng hòa bình khi tương lai không chắc chắn