Reuters dẫn nguồn thông tin bầu cử của Đại học Florida cho biết, tính đến tối 12/10, gần 10,4 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu tại các bang ghi nhận dữ liệu bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức 3/11. 

Theo số liệu của Dự án Bầu cử Mỹ, chỉ tính riêng số lượng phiếu bầu ở 5 bang, gồm Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia và Wisconsin, đã vượt quá 20% tổng số cử tri đi bỏ phiếu sớm hồi năm 2016.

Sự gia tăng đáng kể về số cử tri bỏ phiếu sớm diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ khiến nhiều người, đặc biệt các cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ, chọn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư.

Hoàng Kiên tổng hợp

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn