Hơn 100 lao động Trung Quốc bị bắt giữ vì nhập cảnh trái phép vào Việt Nam