Hơn 100,000 người Pháp biểu tình, phản đối chích vaccine COVID-19 bắt buộc