Hơn 200 công nhân Việt Nam kêu cứu ở Uzbekistan, nhiều người nhiễm Covid-19