Hơn 200,000 người tử vong ở Ấn Độ, virus biến thể Ấn Độ đã xuất hiện ở 17 quốc gia