Hơn 225 cửa hàng Gap và Banana Republic sẽ đóng cửa trong năm nay