Hơn 3.200 người ‘lặng lẽ’ nhiễm mầm bệnh từ nhà máy vaccine Trung Quốc