Hơn 40 trường học Đức ghi nhận ca nhiễm mới sau hai tuần mở cửa