Hơn 50 bồi thẩm viên bị loại vào ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ ‘tiền bịt miệng’ của cựu TT Trump