84 ngân hàng nông thương ở Trung Quốc đại lục đang dần dần công bố báo cáo hoạt động của nửa đầu năm nay, trong đó cho thấy lợi nhuận ròng của 62 ngân hàng bị giảm, chiếm tỷ lệ 73.81%. Đối tượng phục vụ của các ngân hàng nông nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều đó cho thấy tình cảnh khó khăn của các xí nghiệp vừa và nhỏ đã bắt đầu lan sang các ngân hàng.

Theo mạng tin tức ngân hàng, trong 62 ngân hàng có lợi nhuận sụt giảm kể trên, Ngân hàng Nông thương Hải Diêm ở Chiết Giang, Ngân hàng Nông thương Tu Văn ở Quý Châu, Ngân hàng Nông thương Lai Châu tỉnh Sơn Đông, Ngân hàng Nông thương Tân Trịnh của Hà Nam, Ngân hàng Nông thương Huyện Vu tỉnh Sơn Tây, Ngân hàng Nông thương Diên Biên đều bị sụt giảm hơn 50% lợi nhuận.

Ở Trung Quốc đại lục, đối tượng phục vụ chủ yếu của các ngân hàng nông thương là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà trong trận đại dịch này các ngân hàng nông thương bị tổn thất rất lớn. Trung Cộng hầu như không cứu trợ gì cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản, kinh doanh khó khăn khiến tình cảnh khó trả nợ phản ánh vào hệ thống ngân hàng.

Còn Ủy Ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Bảo hiểm Trung Quốc cho thấy, mức tỷ lệ các khoản nợ xấu nhỏ đã tiếp cận gần với mức cho phép được thiết lập lúc ban đầu.

Theo mạng Tài Tân, hôm 22/8 phát ngôn viên của Ủy Ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Bảo hiểm Trung Quốc cho biết: “Tính đến ngày 30/6, các khoản nợ xấu từ tài chính toàn diện (Inclusive Finance) còn lại là 400 tỷ Nhân dân tệ (NDT), so với đầu năm là tăng 9.25%; tỷ lệ nợ xấu là 2.99%, so sánh với tỷ lệ các khoản nợ xấu khác là cao hơn 0.88 điểm phần trăm. Mức nợ xấu hiện nay đã gần với mức cho phép thiết lập ban đầu”.

Hơn 70% công ty kinh doanh nông nghiệp ở Đại lục giảm mạnh lợi nhuận, cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tồn tại. (Ảnh: Getty Images qua Epoch Times)
Hơn 70% công ty kinh doanh nông nghiệp ở Đại lục giảm mạnh lợi nhuận, cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tồn tại. (Ảnh: Getty Images qua Epoch Times)

Số liệu ngày 10/8 của Ủy Ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Bảo hiểm Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 4.09% trong quý I lên 4.22% trong quý II, tăng 0.13 điểm phần trăm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng lớn vào cuối quý I là 1.39% đã tăng lên đến 1.45% cuối quý II, tăng 0.06 điểm phần trăm; các tỷ lệ (nợ) xấu của các ngân hàng cổ phần từ 1.64% giảm nhẹ xuống 1.63%.

Đồng thời số liệu quý II mà Ủy Ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Bảo hiểm Trung Quốc công bố cho thấy, nửa đầu năm nay, lợi nhuận ròng thực hiện lũy kế của các ngân hàng thương nghiệp là 1,000 tỷ NDT, giảm 9.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng quý II năm 2020 của các ngân hàng thương nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái giảm 24%. Điều này cho thấy ảnh hưởng của virus Trung Cộng (virus Vũ Hán) đối với nền kinh tế thật sự đã lan truyền đến ngành ngân hàng.

Trung Cộng cũng chính thức thừa nhận dịch bệnh có ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của Đại lục, nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng mạnh.

Hôm 16/8, trong một bài viết đăng trên tạp chí chính thức của Trung Cộng là Cầu Thị (Qiushi), Chủ tịch Ủy Ban Quản lý Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc Quách Thụ Thanh nói, vì báo cáo tình hình tài chính có tồn tại độ trễ về thời gian, hiện tại việc phân loại tài sản vẫn chưa chuẩn xác dẫn đến chưa phản ánh được rủi ro thực sự của kinh tế Trung Quốc, lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo định kỳ của ngân hàng có phần tăng hư ảo rất lớn, nhưng tình huống này sẽ không kéo dài, các tài sản xấu sẽ dần dần bộc lộ ra. Dự tính năm nay nợ xấu của định chế tài chính có thể sẽ tăng mạnh.

Báo cáo ngày 20/3 của công ty đánh giá quốc tế Standard & Poor’s cho rằng, ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế sẽ khiến nợ xấu của các ngân hàng của đại lục tăng lên khoảng từ 7.7 nghìn tỷ NDT đến 10.1 nghìn tỷ NDT.

Tác giả:  Liu Yi

Biên dịch: Thanh Phong

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn