Hơn 70% công ty kinh doanh nông nghiệp ở Đại lục giảm mạnh lợi nhuận