Hơn 7000 thành viên của Tencent có mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh