Hãng Reuters dẫn dữ liệu của Dự án bầu cử Hoa Kỳ cho biết, tính đến ngày 29/10, hơn 80 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm bầu tổng thống, đạt mức kỷ lục trong hơn một thế kỷ.

Rất nhiều người đã bỏ phiếu qua thư hoặc tại các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp sớm trong bối cảnh lo ngại dịch Covid-19 có thể lây lan trong Ngày bầu cử.

Tại 20 bang có đăng ký dữ liệu cử tri theo đảng phái, số cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ đi bầu sớm là 18,2 triệu người, trong khi con số này bên Đảng Cộng Hòa là 11,5 triệu. Có khoảng 8,8 triệu cử tri phi đảng phái đã bỏ phiếu sớm. 

Tại thời điểm này, số cử tri bỏ phiếu qua bưu điện là 51,9 triệu người, trong khi chỉ có 28,1 triệu người bỏ phiếu trực tiếp. Các chuyên gia dự báo số cử tri đi bầu năm nay sẽ vượt con số 138 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Công ty bưu tín Hoa Kỳ – USPS cho biết, tính đến nay đã vận chuyển hơn 122 triệu phiếu bầu bao gồm cả phiếu bầu trống và phiếu bầu đã hoàn thành.

An Bình tổng hợp

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn