Hơn 82,000 trẻ em Malaysia nhiễm COVID-19, các ca mắc mới tại Đông Nam Á tiếp tục tăng cao