Theo Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Georgia – ông David Shaffer, một giám sát viên kiểm phiếu ở Georgia đã phát hiện thấy lỗi kiểm đếm với 9.626 phiếu bầu trong quá trình kiểm phiếu lại bằng tay ở quận DeKalb.

Cụ thể, một lô phiếu được ghi nhãn là gồm 10.707 phiếu cho ông Biden và 13 phiếu cho ông Trump. Trong khi thực tế, chỉ có 1.081 phiếu bầu là dành cho ông Biden và 13 phiếu cho ông Trump.

Ông Shafer cho biết thêm mỗi giám sát viên phải quan sát 10 bàn kiểm phiếu và phải giữ khoảng cách nhất định với bàn và bình luận rằng, với sự hạn chế vô lý đó, khó có thể biết các giám sát viên có bỏ sót điều gì không.

Ông Shafer nói rằng hai nhân viên đếm phiếu chính thức đã ký vào lô phiếu bị đếm sai. Các luật sư của Đảng Cộng Hòa đã chuyển một bản tuyên thệ về vụ việc cho Thư ký trưởng Georgia và yêu cầu một cuộc điều tra.

Hạn chót của Georgia để hoàn thành việc kiểm phiếu lại là 11:59 tối ngày 18 tháng 11. Tiểu bang dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về việc có chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 hay không vào ngày 20 tháng 11.

Ivan Pentchoukov
Minh Nguyệt lược dịch