Hơn nửa triệu người Trung Quốc xin tị nạn ở ngoại quốc trong hơn 9 năm