Hồng Kông cấm các chuyến bay của Cathay Dragon từ Kuala Lumpur và Air India do Covid-19