Hồng Kông: Chính phủ phân bổ 1 tỷ USD cho an ninh quốc gia mà không cung cấp bất kỳ chi tiết nào