Hồng Kông: Luật nhập cư cấm mọi người rời khỏi thành phố, Hoa Kỳ ‘lo ngại sâu sắc’