Houthi tấn công tàu chở hàng gây hư hại nặng; thủy thủ đoàn rời tàu an toàn