HSBC trở thành ngân hàng ngoại quốc đầu tiên thành lập Đảng ủy ĐCSTQ