Hứa với mẹ, con sẽ đợi thêm một buổi bình minh nữa

Hồi ức của một nhà văn về lời khuyên thay đổi cuộc đời từ mẹ.