Huân tước Sumption: Các thẩm phán ngoại quốc không còn có thể giúp duy trì nền pháp quyền ở Hồng Kông

Vị cựu thẩm phán không thường trực của tòa án tối cao thành phố này cho rằng các thẩm phán ở Hồng Kông đã ‘bị đe dọa hoặc bị khuất phục bởi tình trạng chính trị tăm tối.’