Tạm giữ 9 người Đà Nẵng đi tàu đánh cá ra Huế ‘trốn’giãn cách xã hội