Hủy hợp tác với Trung Quốc, Romania ký thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ