Idaho trở thành tiểu bang đầu tiên ban hành sắc lệnh ngăn chặn người không phải là công dân bỏ phiếu

Hôm 09/07, Thống đốc Idaho Brad Little đã ký một sắc lệnh mà ông hy vọng sẽ củng cố được niềm tin của cử tri và nâng cao tính liêm chính trong bầu cử.