IMF cảnh báo lạm phát có thể ‘trở nên dai dẳng hơn’ ở một số nơi trên thế giới