IMF: Kinh tế Hoa Kỳ phục hồi mạnh hơn dự kiến ​​trong năm 2020