IMF: Nền kinh tế toàn cầu đối mặt với ‘thử thách lớn nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến’