Indiana tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang trước nhật thực

Thống đốc tiểu bang Indiana Eric Holcomb đã ban bố tình trạng khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa trước sự kiện ngày 08/04.