Indonesia phạt người không đeo khẩu trang đi đào hố chôn các nạn nhân Covid-19