IRS công bố điều chỉnh lạm phát đối với thuế năm 2023: Đây là ảnh hưởng đối với người Mỹ