IRS từ chối các yêu cầu nhận Tín thuế Duy trì Nhân viên không hợp lệ thời kỳ đại dịch trị giá hàng tỷ USD

Ủy viên Danny Werfel cho biết, IRS lo ngại về việc có bao nhiêu người đóng thuế đã ‘bị lường gạt để nghĩ rằng họ đủ điều kiện nhận được một khoản tiền lớn.’