Israel chuẩn bị cho cuộc tiến công trên bộ vào Gaza, mục tiêu là đánh bại Hamas

Số lượng quân dự bị đang sắp được điều động các Trung tâm Tiếp vận Tiền phương của Israel để trợ giúp các đơn vị tác chiến tiền tuyến được cho là hơn 350,000 người.