Ít nhất 20 người biểu tình bị bắt giữ trong cuộc đụng độ ở Washington