Ít nhất 4 người bị đâm, 23 người bị bắt sau khi người biểu tình đụng độ ở Hoa Thịnh Đốn