Jack Ma ở đâu, dữ liệu bay cho thấy ông chủ yếu đi hai nơi