Joe Biden chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris là ứng cử viên Phó tổng thống