Joe Biden sẽ bộc lộ điểm yếu trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên nếu đắc cử