Johnson & Johnson đề nghị thanh toán 6.5 tỷ USD để giải quyết phần lớn các vụ kiện về ung thư buồng trứng liên quan đến bột Talc