JPMorgan thống trị thị trường vàng với doanh thu kỷ lục 1 tỷ USD từ kim loại quý